JavaScript Menu Powered by Milonic

 

Kategoriler >TSE - ISO Belgelerimiz >TSE Standartları >
   

Standart Numarası
Standardın Adı
Yayınlandığı Tarih
TS EN 2
 Yangın Sınıfları
Mart 1998
TS EN 671-1
 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Hortum Sistemleri
 Bölüm 1 – Yarı Sert Hortumlar için Makaralar
Nisan 1998
TS EN 671
 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Hortum Sistemleri
 Bölüm 2 – Yassı Hortumlu Hortum Sistemleri
Nisan 1998
TS 862-6
EN 3-6
 Seyyar Yangın Söndürücüler - Bölüm 6: EN: 3
 Bölüm 1-5: Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler
Nisan 1997
TS 862
 Yangın Söndürücüler (Elde Taşınabilen)
Aralık 1989
TS 1180
 Plastikler Film Halindeki Plastiklerin Alevlenebilirliliği ve Yanma Hızının Tayini
Ağustos 1973
TS 1263
 Yapı Elemanlarının Yanmaya Dayanıklılık Sınıfları ve Yanmaya dayanıklılık Deney Metodları
Eylül 1983
TS 1446
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) - Depolama Kuralları
Mayıs 1998
TS 1449
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) - Doldurma ve Boşaltma Kuralları
Aralık 1997
TS 1519
 Tüpler Basınçlı Gazlar İçin, Çelikten
Mart 1990
TS 1520
 Valfler (Basınçlı Gaz Tüpleri İçin)
Mart 1990
TS 1850
 Plastikler Çubuk Biçimindeki Plastiklerin Yanabilirliğinin Tayini
Mart 1975
TS 1912
 Yapı Malzemeleri İçin Yanmazlık Deney Metodu
Ocak 1984
TS 2323
 Rakorlar Yangın Hortumları İçin (Deniz İtfaiyesinde Kullanılan)
Nisan 1976
TS 3145
 Lanslar Yangın Hortumları İçin
Nisan 1978
TS 4065
 Yapı Birleşenlerinin Yanmaya Dayanıklılık Sınıfları-Betonarme ve Öngerilmeli Beton Kirişler
Eylül 1984
TS 4156
 Yangından Korunma - Umumi Yerlerde - Genel Kurallar
Ocak 1991
TS 4971
 Yangın Söndürme Tozu - Sod+B26yum Bikarbonat Esaslı
Kasım1986
TS 5074
 Şaplak - Orman Yangınlarında Kullanılan
Şubat 1987
TS 5156
 Yangın Söndürme Tozu - Potasyum Bikarbonat Esaslı
Nisan 1987
TS 5173
 Yanmaya Karşı Dayanıklılık; İnce Alev Hüzmesi Deneyi; Elektroteknik Mamüller İçin
Nisan 1987
TS 5283
 Tırmık - Orman Yangınlarında Kullanılan
Ekim 1987
TS 5284
 Tahra - Orman Yangınlarında Kullanılan
Ekim 1987
TS 5345
 Yangın Söndürücü Köpük Sıvısı Konsantreleri - Protein Esaslı
Kasım 1987
TS 5346
 Yangın Söndürücü Köpük Sıvısı Konsantreleri - Sulu Film Teşkil Eden Köpük Sıvısı (Afff) –Sentetik Esaslı
Kasım 1987
TS 5681
 Yangın Söndürücü Köpük Sıvısı Konsantreleri - Sentetik Esaslı - Orta ve Çok Kabaran
Nisan 1988
TS 5684
 Yangın Söndürme Tozu - Monamonyum Fosfat Esaslı
Nisan 1988
TS 6042
 Yangın Söndürme Tozu - Potasyum Klarür Esaslı
Ekim 1988
TS 6728
 Hortumlar - Lastikten, Yassılaşmayan, Yangın Söndürme Hortumları
Mart 1989
TS 7012
 Yangından Korunma - Terimler - Duman Kontrolü
Mayıs 1989
TS 7096
 Yangına Dayanıklılık Deneyleri - Havalandırma Kanalları
Mayıs 1998
TS 7355
 Yangın Söndürme Tüpleri CO2' li, Dikişsiz Çelik, Gemilerde Sabit Olarak Kullanılan
Temmuz 1989
TS 7393
 Yangına Dayanım Deneyleri - Cam ve Benzeri Sırlı Elemanlar
Eylül 1989
TS 7394
 Yangından Korunma - Terimler - Korunma İçin Yapı Elemanları
Eylül 1989
TS 7395
 Yangından Korunma - Terimler - Tahliye ve Kaçış Yolları
Eylül 1989

 

3.7    Yangın söndürme cihazı bakım ve dolum hizmeti

Yangın söndürme cihazlarının tekrar kullanılabilmesi için söndürücü madde ve itici gazlarının yeniden doldurulması, mekanik bakımının yapılması ve boyanması, yıpranmış kısımların tamir edilmesi, etiketlenmesi, hidrostatik testinin yapılması vb. işlemler için verilen hizmet.

 

4     Genel kurallar

 

4.1    Yapısal özellik ile ilgili kurallar

 

4.1.1    İş yerinde yapısal özellikler ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346’ya uygun olmalıdır:

 • İş yerinin tabelası ve varsa şubeleri,

 • Bulunması gereken mekân ve mahâller ile bunların özellikleri, yerleşim düzeni ve yerleşim birimlerinin tefrişi,

  • İş yeri tarafından, tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel kökenli atık su oluşumu söz konusu ise alınacak tedbirler,

  • İş yerinin çevreye uyumu ile ilgili alınacak tedbirler,

  • İş yerinde otopark bulunması hâlinde TS 13346’nın Ek-2 kapsamına uygun otopark bulundurulması ve özellikleri,

 • İş yerinde çalışan sayısına bağlı olarak oluşturulması zorunlu olan mekân ve mahâller ile bunların özellikleri ve bulundurulacak araç - gereçler,

 • İş yerinde ağır ve tehlikeli işler yapılıyor ise alınacak tedbirler,

 • İş yerinde çalışan sayısının sürekli olarak elli işçi ve üzerinde olması hâlinde oluşturulacak iş yeri sağlık birimleri ile iş yeri hekimlerine yönelik tedbirler,

 • İş yerinin ısıtma, aydınlatma ve havalandırma şekli ile elektrik tesisatı, bu tesisatın korunması, su tesisatı ve var ise asansörün taşıması gereken özellikler,

 • Yıldırımdan korunma ile ilgili alınacak tedbirler,

 • İş yerinde içme ve kullanma suyu ile ilgili özellikler,

 • Yangından korunma ve çevre sağlığı ile ilgili alınacak tedbirler.

 

4.1.2    İş yerinde verilen hizmetle ilgili olarak ihtiyacı karşılayacak büyüklükte boş ve dolu tüplerin ayrı ayrı depolandıkları alan ile gerekli donanımın yer aldığı uygun bir mahâl ve boya ünitesi bulunmalı, bu mekân ve mahâller verilen hizmete göre donatılmalıdır.

 

4.1.3    İş yerinde yangın söndürme cihazları için kullanılacak olan söndürücü madde ve diğer donanım standardlarına uygun olmalıdır.

 

4.1.4    İş yerinde itici gaz ve söndürücü maddenin depolandığı alan ile cihazlara ait boya işlemlerinin yapıldığı bölüm ve bakım alanı TS 3419’a göre mekanik olarak havalandırılmalı, ayrıca yangın söndürme cihazlarının boşaltılması veya doldurulması sırasında çalışma ortamında oluşabilecek zararlı kimyasal maddeleri giderebilmek için havalandırma sistemi bulunmalıdır.

 

4.1.5    İş yeri yangın söndürme cihazlarına ait bakım ve dolum hizmeti verdiği mahallerde iş güvenliği açısından gerekli olan uyarıcı iş talimatlarını çalışan personelin görebileceği yerlere asmış olmalıdır.

 

4.1.6    İş yerinde kullanılan kapı veya kapılar tehlike hâlinde çalışanlar tarafından derhâl boşaltılabilecek şekilde tasarımlanmalıdır.

 

4.1.7    İş yerinin giriş - çıkış kapıları, pencereleri, panjurları ve havalandırma sistem kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru kolayca açılacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencere sistemleri çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve açık havaya doğrudan yol verecek şekilde olmalıdır.

 

4.1.8    İş yerinin imalat bölümünün zemini kaygan olmayan ve kolay temizlenebilen malzeme ile kaplanmalı, zeminde kanalizasyona bağlı ızgaralı yer süzgeci bulunmalıdır.

 

4.1.9    İş yerinde yangın söndürme tüplerinin hidrostatik testinin yapılabileceği basıncı sağlayacak ünite bulunmalıdır.

 

4.1.10 İş yerinde işçilik, sarf malzeme, bakım-onarımla ilgili fiyat tarifeleri müşteriler tarafından rahatlıkla görülebilecek bir yere asılmalıdır.

 

4.1.11 İş yerinde kullanılan cihaz ve makinaların kullanımı için çalıştırma, kullanma ve emniyet kurallarını belirten yazılı talimatlar bulunmalı ve bunlar kolayca görülebilecek yerlere asılmalıdır.

 

4.1.12 İş yeri hizmet alanı olarak kullanılmak üzere depo alanları hariç en az 70 m 2 kapalı alana sahip olmadır.

4.2      İşletmecilik ile ilgili kurallar

 

4.2.1    İş yerinin açılması ve işletilmesi için zorunlu olan her türlü izin, kapsam dahilinde olması hâlinde sınıfına göre “Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı” vb. diğer belgeler alınmış olmalı, söz konusu belgeler iş yerinde kolay görülebilecek bir yere asılmalıdır. İş yeri tarafından verilen hizmetin TS 13346’nın Ek 1’inde yer alması hâlinde iş yeri tarafından alınması gereken Gayri sıhhi Müessese Ruhsatı Ek 1’de verilen sınıflandırmaya uygun olmalıdır.

 

4.2.2    İş yerinin oluşumu, hizmetin şekli, müşteri ilişkileri ve müşteri hakları ile ilgili aşağıdaki hususlar

TS 13346’ya uygun olmalıdır:

 • İş yeri “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’’ kapsamında yer alıyor veya ilgili Bakanlık tarafından ÇED gereklidir kararına tabi ise yapılacaklar,

 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler,

 • İş yeri tarafından verilen hizmet birinci sınıf gayrisıhhî müessese sınıfına giriyor ise yapılacak iş ve işlemler,

 • İş yeri tarafından verilen hizmet ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese sınıfına giriyor ise yapılacak iş ve işlemler,

 • İş yeri verdiği hizmet kapsamı nedeni ile toplu taşıma araçları ile ulaşımın sağlandığı bölgelerin dışında yer alıyor ise çalışanların ulaşımı ile ilgili alınacak tedbirler,

 • İş yerinde verilen hizmetin özelliğine göre iş akış şemaları ile verilecek hizmetlere yönelik günlük, haftalık, aylık ve yıllık iş programları oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemler,

 • İş yerinde verilen hizmet kapsamında merkez ofise bağlı birim veya sistemlerin olması hâlinde merkez ofis ve merkez ofis dışında yer alan birim veya sistemler arasında sürekli bilgi akışının sağlanması,

 • İş yerinde verilen hizmetin kapsamına yönelik olarak ilgili mevzuatı içeren dokümanların bulundurulması,

 • İş yerinde çalışan sayısının sürekli olarak elli işçi ve üzerinde olması halinde oluşturulacak iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri ile iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının bulundurulmasına yönelik önlemler,

 • İş yerinde müşteri memnuniyeti veya memnuniyetsizliğinin belirlenmesinde kullanılacak yöntemler ile bunların takibi, kayıt altına alınması ve izlenebilir olması ile ilgili hususlar,

 • İş yerinde çöp ve her türlü katı atıkla ilgili kurallar.

 

4.2.3    İş yerinde verilen hizmetler sözleşmeye uygun olarak müşteri ve iş yeri yetkilisi tarafından ayrı ayrı kontrol edilmeli, bu kontroller ve verilen hizmet plânında yapılan değişiklikler kayıt altına alınmalı ve müşteri bilgilendirilmelidir.

 

4.2.4    İş yerinde verilen hizmetler iş takip kartları ve iş kontrol formları aracılığıyla izlenebilmeli, yapılan kayıtlar bilgisayar ortamında saklanmalıdır.

 

4.2.5    İş yeri yürürlükteki ilgili mevzuat ve standarda uygun olmayan yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumunu yapmamalıdır.

 

4.2.6    Su bazlı (sulu ve köpüklü) yangın söndürme cihazlarının içerisi korozyona karşı korunmuş olmalı, iş yeri bakım ve dolum için gelen su bazlı (sulu ve köpüklü) yangın söndürme cihazlarının içerisini muayene ederek iç korozyona karşı korunmamış olan cihazların dolumunu yapmamalıdır.

 

4.2.7    İş yeri yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti verirken cihazların periyodik bakım ve kontrollerini bilgisayarda kayıt altına almalı ve kayıtlarda asgarî aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Yangın söndürme cihazının sahibi,

- Yangın söndürme cihazının cinsi, sınıfı, seri numarası,

- Yangın söndürme cihazının imalatçısı, 

- Yangın söndürme cihazının son bakım ve dolum tarihi ile gövde deney tarihi.

 

4.2.8    İş yeri bakım ve dolumunu yaptığı yangın söndürme cihazlarının dolum tarihini kayıt sisteminden takip ederek müşteriyi zamanında bilgilendirmelidir.

 

4.2.9    İş yerinde bakım ve dolum hizmeti tamamlanan yangın söndürme cihazlarına ait aşağıdaki kontroller yapılmalı ve kontrol sonuçları kayıt altına alınmalıdır:

-     Okunabilir çalışma talimatı,

-     İtici kapak, tetik tertibatı, manometre ve hortum bağlantı yerlerinin sağlam olup olmadığı,

-     Cihaz gövdesinin belirgin bir biçimde hasara, korozyona uğrayıp uğramadığı ve sızdırmazlık testinin yapılıp yapılmadığı,

-    Basınç okuma göstergesinin kullanılan aralıkta veya konumda olup olmadığı.

 

4.2.10 İş yeri hizmet verdiği yangın söndürme cihazlarını müşteri adresine taşıyabilecek uygun araca sahip olmalıdır.

 

4.2.11  İş yeri yangın söndürme cihazından boşaltılan atık söndürücü kimyasal maddeleri tekrar kullanmamak üzere ayrı bir yerde bulundurmalı ve daha sonra bertaraf etmelidir.

 

4.2.12  İş yeri tarafından hizmet verilen yangın söndürme cihazlarına TS ISO 11602-2’ye uygun olarak periyodik bakım, dolum, test, onarım, periyodik muayene ve bakım hizmetleri verilmeli, bu hizmetlerle ilgili veriler kayıt altına alınarak yapılan işlemleri gösteren bakım formlarının bir örneği müşteriye teslim edilmelidir. 

 

4.2.13  İş yerinde tanıtım ve müşteri bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirebilecek bir sistem geliştirilmeli, yangın söndürme cihazlarının teknik özellikleri, kullanım teknikleri gibi konularda müşteriyi bilgilendirici broşür vb. doküman bulundurulmalıdır.

 

4.2.14  İş yeri, cihazların bakım ve dolum hizmetini yazılı sözleşme esasına göre verebilecek yapıda olmalı, kullanıcı ile bakım sözleşmesi yapmalı ve bu sözleşmede asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Hizmetin konusu, kapsamı, süresi, adresi,

 • Müşterinin unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,

 • Karşılıklı sorumluluklar,

 • Sözleşme imzalayacakların isimleri ve yetkileri,

 • Acil durumlar karşısında irtibat kurulacak adres ve telefonlar,

 • Anlaşmazlıklar halinde uzlaşma makamları,

 • Hizmetin ücreti ve ödeme şekli,

 • Önceden öngörülmeyen sorunlar ve engeller ile karşılaşıldığında yapılacak işlemler.

 

4.2.15  İş yerinde müşteri memnuniyetinin veya şikayet ve önerilerinin izlenebileceği bir sistem oluşturulmalı ve sistem yetkili personel ile yöneticiler tarafından izlenebilmeli, oluşturulan sistemin sonuçlarına göre iş yeri gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

 

4.2.16  İş yerinde verilen hizmet ile ilgili tüm bilgiler bilgisayar ortamında kaydedilmeli, belirlenen periyotlarla sistem yedeklemesi yapılmalıdır.

 

4.2.17  İş yerinde yangın söndürme cihazlarında kullanılan söndürücü madde ayrı bir stoklama alanında bulunmalı, taşlaşma ve kekleşmeyi önlemek amacıyla usulüne uygun olarak depolanmalıdır.

 

4.2.18  İş yeri meskün mahal dışında olmalı ve verdiği hizmete ait gerekli izin belgelerini almalıdır.

 

4.2.19 İş yeri garanti süresi içerisinde bakım ve dolum hizmeti vereceği yangın söndürme cihazlarının imalatçı firması ile sözleşme yapmalı, sözleşmesi olmayan iş yeri firmanın bakım ve dolum hizmetini vermemelidir.

 

4.2.20  İş yeri kullanıcılar tarafından yıllık bakımları yaptırılmayan söndürücülerde oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı iş yeri sorumlu tutulmamalıdır. 

 

4.2.21  İş yerinde bakım ve dolum hizmeti için kullanılan yedek parça ve malzemeler özelliklerine göre uygun şekillerde kodlanarak raf ve dolaplarda, itici gaz ve söndürücü madde ise ayrı ayrı olacak şekilde muhafaza edilmelidir.

 

4.2.22  İş yeri yangın söndürme cihazları bakım ve dolum hizmeti kapsamındaki cihazların tekrar boyanması işlemini boya ünitesi dışında yapmamalıdır.

 

4.3Teknik donanım ile ilgili kurallar

 

 1.  İş yerinde teknik donanım ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346’ya uygun olmalıdır:

 • Verilecek hizmet kapsamında yer alması hâlinde kullanılan teknik donanım ve bunların kullanım hakkı ile ilgili hususlar,

 • Makina, cihaz, takım vb. kullanımı ve bakım-onarımıyla ilgili yapılacak işlemler,

 • Hizmet kapsamında kullanılan (*) işareti ile belirtilen ölçü cihazlarının kalibrasyonu ile ilgili yapılacak işlemler.

 


 

4.3.2    İş yerinde bulunan hidrostatik test ünitesi tüplerin işletme basıncının 1.5 katı kadar basıncı sağlayabilecek kapasitede olmalı, elektrik, su bağlantıları yapılmalı, otomatik durdurma ve emniyet donanımlarına sahip olmalı, test sırasında çalışan personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde önlem alınmalıdır.

 

4.3.3    İş yerinde asgarî aşağıdaki ekipman bulunmalıdır:

 • İçinde en az pense, çekiç, yan keski, kargaburnu, ince yıldız ve düz tornavida takımı, elektrik kontrol kalemi ve alyen anahtar takımının bulunduğu takım çantası,

 • Hidrostatik deney ünitesi,

 • Tüp imha ekipmanı (pres, oksiasetilen kesme takımı, spiral testere),

 • Boya ünitesi,

 • Açık ağız ve yıldız anahtar takımı,

 • Yeterli sayıda hortum, askılık, tetik stoku,

 • Test tarihi ve firma amblemi numaratörü,

 • Kurşun mühürleme presi,

 • Doğruluk sınıfı III olan elektronik terazi (*),

 • Yeterli sayıda manometre stoku (*),

 • Vana sıkma anahtarı,

 • Vana sızdırmazlık ünitesi,

 • Kumpas veya pimetre (*),

 • Uzatma kablolu aydınlatma lâmbası,

 • Mengene masası,

 • Ortama toz vermeyi engelleyecek filtre,

 • Yeterli kapasitede vakumlu kuru toz dolum makinası,

 • Yeterli sayıda yangın söndürme deney tavaları,

 • En az 40 L kapasiteli regülatör bağlantılı azot tüpü.

 

4.3.4    İş yeri karbondioksitli yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti vermesi halinde en az 2 ton kapasiteli karbondioksit tankına veya söz konusu tanka sahip bir firma ile bu hizmetin dış kaynaklı olarak alındığı konusunda yazılı bir sözleşmeye sahip olmalıdır.

 

4.3.5    İş yeri, halokarbon gazlı yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti vermesi halinde yeterli kapasitede halon dolum ünitesine sahip olmalıdır.

 

4.3.6    İş yeri, su bazlı (sulu ve köpüklü) yangın söndürücülere bakım ve dolum hizmeti vermesi halinde yeterli kapasitede dolum ünitesine sahip olmalıdır.

 

4.4      Çalışanlar ile ilgili kurallar

 

4.4.1    İş yerinde çalışanlar ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346’ya uygun olmalıdır:

 • Görev, yetki, sorumluluk, eğitim durumuyla ilgili yapılacak işlemler ve giyimlerinde uymaları gereken hususlar,

 • Çalışanların taşıyacağı tanıtıcı kimlik kartlarının biçimi ile bu kartlarda yer alması gereken asgarî bilgiler,

 • İş yerinde çalışanlara ait bulundurulacak özlük bilgileri ile bunların kayıt altına alınması ve saklanması ile ilgili hususlar,

 • İş yerinin hizmet kapsamında kullanacağı personeline vereceği hizmet içi eğitim ile ilgili hususlar,

 • İş yerinde çalışanlara yönelik olarak alınacak meslek hastalıklarına dair sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemler.

 

4.4.2    İş yerinde çalışanlar yapılan işe göre “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” hükümlerine uygun iş elbisesi,  maske, baret, eldiven gibi kişisel koruyucu donanım  kullanmalıdır.       

 

4.4.3    İş yeri, verdiği hizmet kapsamında çalıştıracağı personeline hizmete yönelik olarak belirlediği hizmet içi eğitim programlarına göre eğitim vermeli, sertifikalandırmalı ve eğitim sonuçlarını kayıt altına almalıdır.

 

5       Çeşitli hükümler

Sahibi veya işletmecileri, bu standarda uygun olduğunu belirttikleri iş yerleri için TSE Hizmet  Yeterlilik Belgesi almak istedikleri zaman, inceleme esnasında istenildiğinde bu standarda uygunluk beyannamesi vermek veya uygunluğunu göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu hizmetlerin Madde 4’teki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir.

 

 

Yararlanılan kaynaklar

 

-     4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulama yönetmelikleri.

-   29  Kasım 2006 tarih ve  26361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kişisel Koruyucu         Donanım Yönetmeliği”.-   13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”.

Online Destek

Online destek hattımıza bağlanarak bizlerle iletişim kurabilirsiniz..

Katalog İndir

Kataloğumuzu pdf formatında indirebilir ürünlerimizi detaylı olarak inceleyebilirsiniz

Servis

Firmamız tarafından satış ve dolumları yapılan yangın söndürme cihazlarına...

 
KATEGORİLER
Yangın Söndürme
Yangın Dolapları
Köpüklü Söndürme
Yangın Algılama
Yangın Ekipmanları
Uyarıcı Malzemeler
KATEGORİLER
Acil Aydınlatma
Davlumbaz Söndürme
Gazlı Söndürme
Yönlendirme Levhaları
İtfaiye Malzemeleri
Söndürücü Kullanımı
KATEGORİLER
Aksesuarlar
Tatbikatlarımız
Eğitimlerimiz
Belgelerimiz
Sanal Yangın Söndürünüz
Haberler
KATEGORİLER
Yangın Söndürme
Yangın Dolapları
Köpüklü Söndürme
Yangın Algılama
Yangın Ekipmanları
Uyarıcı Malzemeler