JavaScript Menu Powered by Milonic

 

Kategoriler >Davlumbaz Söndürme Sistemleri >
     
DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU

Mutfaklarda kullanılan davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.

Davlumbaz söndürme sisteminin çalışma prensibi, davlumbazın içinde bulunan dedektörlerin algılamasıyla dedektörlerin 182 derece sıcaklıktan sonra kopması veya sistemde bulunan manuel boşaltma butonunun çekilmesi sonucunda tüpün içinde bulunan köpüğün cihazların üzerine davlumbazın filtresinin içine ve bacasına nozullar yardımı ile püskürtülmesini sağlayarak tutuşan yağların söndürülmesi sağlanmaktadır.

Teknik olarak sistemin çalışması sistemde gerili duran çelik telin gerginlik esasına göre işlemektedir. Söndürme sisteminde çelik telin üzerine dedektörler bağlanmıştır ve tel manuel boşaltma butonu ile sonlandırılmıştır. Yani dedektörlerin otomatik algılaması veya butonun çekilmesi ile çelik telin gerginliğinin bozulması durumunda sisteme bağlı bulunan kontrol kutusunun kolu düşerek 12 gramlık CO2 tüpünü patlatacak CO2 tüpünün patlaması sonucu köpük tüpünü ateşleyerek köpüğün nozullar sayesinde mahale boşalması gerçekleşecektir.

Sistemin korunması ve sağlıklı çalışması için dikkat edilecek hususlar şunlardır:

1- Nozulların bağlı bulunduğu boru tesisatı mutfak davlumbazının altında bulunan cihazların kapladığı alanlar ve orta noktaları hesaplanarak nozulların yüksekliği ile uzunluğu bunlara göre konulmuştur. Bu yüzden nozullarla kesinlikle oynanmaması gerekmektedir.

2- Algılama hattının temizlenmesi esnasında dedektörlerin ve algılama hattının sert darbelere karşı dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi sistemin çalışma prensibi çelik telin gerginliği esasına göre çalıştığı için dikkatsiz davranmak sistemin yanlış boşaltma yapmasını sağlar.

Kurulan söndürme sistemi çalışma prensibi aşağıdaki gibidir.

 

Fat-Fire, or Wet Chemical Extinguishers

The ONLY fire extinguisher that will safely put out commercial kitchen deep fat fryer fires. Not suitable for other purposes and such an extinguisher should be accompanied by a good size fire blanket. (Rating F)

A F

 

 

LÜTFEN MUTFAKTA ÇOK DİKKATLİ OLUN !!!  

 

Mutfağınız Yangına Karşı Güvenli mi ?

 

Mutfakta yangına karşı maksimum güvenliği sağlamanız için aşağıda belirtilenleri uygulamanızı öneririz:

 • Yemek pişirirken ocağın yanından ayrılmanız durumunda yangın çıkabilir. Mutfaktan ayrılmanız gerektiğinde ocağı kapatınız.
 • Yemek pişirirken dar kollu giysiler giyininiz.
 • Yemek pişirirken çocukları ocak ve fırından uzak tutunuz. Fırının etrafına bir koruyucu monte ettirmeyi düşününüz.
 • Kurutma bezleri, fırın eldivenleri ve diğer yanıcı materyaller ocak ya da fırından oldukça uzak bir yerde tutulmalıdır.
 • Sıvı yağı dikkatli bir şekilde kullanınız; tencerede yavaş yavaş kızdırınız, doğru büyüklükte tencere kullanınız ve ateşin altını yağın sıçramasını önleyecek şekilde açınız.
 • Devrilmelerini önlemek için, tencere ve tavaları ocağın üzerine sapları içeri doğru gelecek şekilde koyunuz.
 • Fırının ızgarasını her kullanışınızın ardından ve davlumbaz filtrelerini ve tüm pişirme aletlerini düzenli olarak temizleyiniz.
 • Su, yanan yağı söndürmez – yanmakta olan yağ üzerine asla su dökmeyiniz. Bu tür yangının üzerine su dökülmesi yangının daha çabuk yayılmasına ve ayrıca korkunç yanıklara neden olabilir.
 • Mutfakta yangın söndürücü ve yangın battaniyesi bulundurunuz ve nasıl kullanıldıklarını öğreniniz. Bunlar fırından en az 1 metre uzaklıkta ve fırın ile mutfaktaki en yakın çıkış yeri arasında bir yere konulmalıdır.
 • Fırın ve eviyenin olduğu alana kaymayan bir döşeme kaplatmayı düşününüz.
 • Sıvı yağın alev alması durumunda, ocağı kapatınız ve tavanın kapağını örtünüz ya da alevleri söndürmek için yangın battaniyesi kullanınız. Yangının yayılmasına ve ağır yaralanmalara yol açabileceğinden, tavayı bu durumda evde dolaştırmayınız. Yağ yeniden alev alabileceğinden, kapağı açmadan önce yağın soğumasını bekleyiniz.
 • Mutfakta yangın çıkması ve ileri yaş ya da başka bir nedenden ötürü söndürmeye cesaret edememeniz durumunda, aleti kapatınız, mutfaktan ayrılınız ve güvenli bir yerdeki telefondan (110) çevirerek İtfaiyeyi arayınız.

DİĞER ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

 • Kullandıktan sonra pişirme aletlerini kapatmayı unutmayınız.
 • Tüm elektrikli aletlerin çalışır durumda olmasını sağlayınız.
 • Mutfak için özel duman alarmları bulunmaktadır. Bunlardan bir tane monte ettirmeyi düşününüz. Ancak, yemek pişirirken meydana gelen buhar nedeniyle yanlış alarm verebileceğini göz önünde bulundurunuz.

 

Mutfakta Yangın Riski Yüksektir

Mutfaklarda kullanılan davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.MUTFAKLARDA YANGIN RİSKİ VARDIR

 • Cihaz arızasında veya personel hatasında yağ ve yiyecek kolayca tutuşur.
 • Alevler davlumbaz ve bacadaki yağı tutuşturur.
 • Baca geçtiği her mahalde yangına neden olur.

 

Kanuni Sorumluluk


 

19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 26735

 

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2007/12937

Ekli "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar

Mutfaklar ve çay ocakları
MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama,  gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.
(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.
(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanasının ve havalandırmanın bulunması gerekir.
(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulması şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Denetim
MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:
a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.
ONBİRİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yönetmeliğe aykırılık hâlleri
MADDE 168- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.

 

 

 

Online Destek

Online destek hattımıza bağlanarak bizlerle iletişim kurabilirsiniz..

Katalog İndir

Kataloğumuzu pdf formatında indirebilir ürünlerimizi detaylı olarak inceleyebilirsiniz

Servis

Firmamız tarafından satış ve dolumları yapılan yangın söndürme cihazlarına...

 
KATEGORİLER
Yangın Söndürme
Yangın Dolapları
Köpüklü Söndürme
Yangın Algılama
Yangın Ekipmanları
Uyarıcı Malzemeler
KATEGORİLER
Acil Aydınlatma
Davlumbaz Söndürme
Gazlı Söndürme
Yönlendirme Levhaları
İtfaiye Malzemeleri
Söndürücü Kullanımı
KATEGORİLER
Aksesuarlar
Tatbikatlarımız
Eğitimlerimiz
Belgelerimiz
Sanal Yangın Söndürünüz
Haberler
KATEGORİLER
Yangın Söndürme
Yangın Dolapları
Köpüklü Söndürme
Yangın Algılama
Yangın Ekipmanları
Uyarıcı Malzemeler